Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.

Deur Philip de Jager

Is julle gesin ‘n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat ‘n positiewe bydrae lewer ten opsigte van die ontwikkeling van ‘n heilsame gesinslewe wat geborgenheid en vrymoedigheid in die gesin uitbou.  ‘n Familie-vriendelike huishouding behels ‘n gesinskultuur wat aan bepaalde waardes gekenmerk word; waardes soos  onvoorwaardelike liefde, deernis, begrip, aanvaarding en wedersydse respek.  Verder vereis die daarstelling van ‘n familie-vriendelike huishouding ‘n doelbewuste en doelgerigte verbintenis (intensionaliteit) om hierdie waardes te handhaaf.  Luister, huishoudings is nie vanself familie-vriendelik nie.  Dit vereis volgehoue insette en instandhoudingswerk.

Sedert die KOVID-19 pandemie word die noodsaaklikheid van aanpasbaarheid op al die fronte van die samelewing veral benadruk.  Of dit by die huis, kerk, skool of werk is – aanpasbaarheid het ‘n vereiste geword om sinvol deur ‘n stormgeteisterde samelewing te beweeg.  Aanpasbaarheid het ‘n wesentlike konstituent van die nuwe normaal geword. 

Gesinne moes noodgedwonge aanpassings maak ten opsigte van reëls, roetine en rituele (Prime, Wade & Browne 2020:635).  Daarom het aanpasbaarheid ‘n noodsaaklike waarde geword wat in die gesinskultuur opgeneem moes word sodat die gesinslewe ‘n familie-vriendelike leefruimte vir mekaar kan wees.  Navorsing bevestig ook dat aanpasbaarheid aanleiding tot veerkragtigheid in die gesin gee.

Aanpasbaarheid impliseer die gewilligheid om te onderhandel.  Dit is gewis nie moontlik om in alle opsigte almal se sin te gee nie, nogtans moet daar ‘n bereidwilligheid wees om na mekaar te luister en saam te besluit tot watter mate gesinslede mekaar kan akkommodeer en steeds getrou aan hulle waardes bly.  Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.  ‘n Bietjie buigsaamheid kan ons ver bring.  Hierdie buigsaamheid veronderstel nie beginselloosheid nie, maar eerder ‘n sensitiwiteit en deernis vir mekaar se kwesbaarheid.  Daarom is ‘n familie-vriendelike huishouding ‘n plek van barmhartigheid teenoor mekaar;  ‘n gesinslewe wat ‘n genadige leefruimte vir elkeen bied.  Aanpasbare en buigsame familie-vriendelike huishoudings prioritiseer hulle verbintenis tot die daarstelling van ‘n geseënde, gesonde en gelukkige gesinslewe.  Dit is gesinne wat ‘n verruimde hart vir mekaar het (II Kor. 7:2).

Bronnelys

Prime, H., Wade, M. & Browne, D.T. 2020. Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist. 75(5):631–643.