Leer die kuns aan om te kan wag en steeds gemotiveerd te bly.

Deur Philip de Jager

Om geduldig te wees spruit uit ‘n innerlike vrede.

Om geduldig te wees beteken dat jy die proses waarin sake gewikkel is erken en dat jy steeds intensioneel betrokke bly.

Die geduld om te kan wag word geïnspireer deur die geloof en vooruitsig van ‘n heerlike uitkoms (Jes. 28:16).

Geduld is visionêr.

“Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry” (Hebr. 10:36).