Jy kan hier en nou gelukkig wees jy hoef nie te wag tot dáár en dan nie.

Deur Philip de Jager

Die deure van gelukkig-wees maak van binne af oop.

Om gelukkig te wees is nie ‘n plek wat jy bereik nie – dit is ‘n manier van reis.

Om gelukkig te wees ontspruit uit ‘n vertrouensverhouding met God.

“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig” (Ps. 16:20).

Om gelukkig te wees beteken nie dat jy altyd jou sin kry nie, maar dat jy genoegdoening in iets groters vind: die geskenk van die lewe.

Indien jy gelukkig-wees op eksterne plekke gaan soek, gaan jy altyd soekend bly.  Wanneer jy dit egter innerlik ontdek het, vind jy geluksaligheid waar jy is.