Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!

Deur Philip de Jager

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!  Lag is goeie medisyne (Spr. 17:22) en die voordele wat hiermee gepaardgaan is presies wat die dokter vir ons almal voorskryf.  Om te lag moedig spontaniteit aan.  Dit laat mense van hulle pretensie vrykom.  Om te lag bring verligting.  Om te lag stimuleer hoop en help ons om ons fokus te verander en om perspektief te verkry.  Om te lag bevorder veerkragtigheid.  Om te lag help versoening aan.  Om te lag hou ons voete op die grond – veral as ons vir onsself kan lag.  Vriende, om te lag is aansteeklik.

Om te lag is een van die noodsaaklike komponente van ‘n gesonde en positiewe gesinskultuur.  Ek hoop dat dit ook in jou gesin die geval is dat lag deel van julle kultuur is.  Van die kosbaarste herinneringe wat gesinne dikwels koester is momente wat op een of ander manier met pret verwant is.  Spitsvondigheid en om met woorde te speel is onder andere ‘n groot bron van vreugde in ons huis.  Om lekker te lag bring mense nader aan mekaar en verbind mense met mekaar; dit versterk ook intergenerasie verbintenisse tussen byvoorbeeld oupas, oumas en kleinkinders.  Het jy al opgemerk hoe kan oupas en oumas lag vir die snaaksighede wat hulle kleinkinders aanvang; en hoe hulle soms hulle kleinkinders kan aanmoedig om dinge aan te vang wat tot groot vermaak lei (en soms sorg vir ondeunde binnepret?)  Dit is juis die dinge waaroor julle saam met mekaar lag wat kosbare herinneringe word en dikwels verligting bring in ‘n moontlike tyd van rou.  Die lewe word gebou deur momente; en wanneer ons eerder fokus op mense as op die taak wat afgehandel moet word plaas, sal dit verhoudings versterk en sal dit vir ons makliker wees om vreugde-oomblikke te ervaar.

Humor in die gesin is ‘n kenmerk van gesonde verhoudinge.  Mense wat in harmonie met mekaar saamleef, is mense wat saam met mekaar kan lag.  Wanneer daar nie pret en lag in gesinne is nie, is dit ‘n moontlike aanduiding dat daar onderliggende probleme is wat soms sigbaar word in sarkasme, bitsigheid, om op mekaar met woorde af te storm, om mekaar met harde woorde in die rede te val, en om met disrespek teenoor mekaar op te tree.  Op ‘n skaal van 1 tot 5 (waar 1 swak, en 5 puik is), wat is julle gesin se “vreugdemeterlesing”?  Wat kan julle doen om julle lesing te verbeter?  Hier is ‘n paar oorwegings: Wel, eerstens, is dit noodsaaklik dat jy by jouself begin – leer om te ontspan en om die lewe te geniet.  Speel speletjies saam met mekaar.  Kyk ‘n goeie komedie.  Koop ‘n boek met skoon humor, en lees dit stelselmatig saam met mekaar deur.  Wees intensioneel ten opsigte van sports, humor en lag.

Wees vrolik maar bly altyd bedagsaam.  Lag saam met mekaar, maar weet waaroor julle lag – en ook wanneer dinge nie meer humoristies is nie.  Dit is noodsaaklik dat die prettige oomblikke saam met mekaar baseer sal wees op wedersydse respekWees bedagsaam teenoor mekaar.  Humor moet positief en bevestigend wees.  Dit is verkeerd om humor te gebruik om iemand se karakter aan te val of om verwarring oor moraliteit te ontketen.  Moet ook nie narsisties wees nie deur iemand te verkleineer en dan te sê: “ek maak net ‘n grappie …”  Hierdie tipe humor het die grense van respek oorskry.  Wees daarom waaksaam: Om saam met iemand te lag is anders as om oor iemand te lag.  Humor wil juis mense nader aan mekaar bring daarom moet dit nie gebeur dat humor soos ‘n wapen ingespan word wat emosionele wonde meebring nie. 

Een van die kenmerkende eienskappe van ons Suid-Afrikaanse kultuur is dat ons dikwels die humor in dinge kan vind.  Afrikaners is plesierig.  Ons moet dit nie afskeep nie.  Ook in hierdie baie ernstig tyd moet ons juis daarop bedag wees om tóg tyd te maak om pret te hê en om saam met mekaar te lag.  Dit maak van die gesin ‘n lekker plek.