Jou gewoontes vorm deel van die voorskou van jou toekoms

Deur Philip de Jager

Eers vorm jy gewoontes, dan vorm jou gewoontes jou.

Jy is wat jy herhaaldelik doen – indien jy die uitkomste van jou lewe wil verander moet jy jou gevestigde neigings om op ‘n bepaalde manier op te tree verander.  Jy moet dus jou gewoontes verander.

Dit is ook noodsaaklik dat jy jou geestelike gewoontes onder die loep moet neem.

“en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom” (Hebr. 10:25).

Jy moet jouself oefen om goeie oordeel toe te pas om die regte besluite te neem en aan te hou neem – dit sal jou ‘n vaardige geestelike volwassene maak.

“Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei” (Hebr. 5:14).

Onthou: Privaat oorwinnings gaan publieke oorwinnings vooruit.  Ons leef van binne na buite.