Selfsugtigheid moet weerstaan word,
want dit verteer goedhartigheid.

Deur Philip de Jager

Wees intensioneel ten opsigte van die vestiging en ontwikkeling van goedhartigheid.

Selfsugtigheid moet weerstaan word, want dit verteer goedhartigheid.

“Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself” (Fil. 2:3).

Wanneer ons, ons harte vir mekaar verruim kan goedhartigheid seëvier.

Goedhartigheid sal ons dring om na mekaar se belange om te sien.

“Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n” (Fil. 2:4).