Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.”

Ons is nie vreesagtig nie

Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk” (I Kor. 16:13).  In I Kor. 15:58 leer ons dat ons moet weet wat ons glo (standvastig), dat ons moet staan by wat ons glo (onbeweeglik), en dat ons moet doen wat ons glo (oorvloedig in die werk van die Here).  Jy moet dus ruggraat hê.  Dit is nodig dat ons die guns van God bo die guns van mense sal soek (Gal. 1:10).  Ons moet ons nie skaam vir die Evangelie van ons Here Jesus Christus nie (Rom. 1:16).  Ons moet aanhou om die woord van die Here te verkondig – tydig en ontydig (II Tim 4:2).  Ons moet die genadegawes aanwakker wat ons van die Here ontvang het en dit skaamteloos gebruik (I Tim. 4:14-15).  Jy het reeds van die Here ontvang wat jy nodig het om deur beproewing en vervolging te gaan en steeds met die gesindheid en oortuiging te leef van iemand wat meer as ‘n oorwinnaar is (Rom. 8:37).

Krag

Het jy ook al gewonder waar gaan jy die krag vandaan kry om deur sekere uitdagings en teenkanting te kan gaan?  Waar jy die krag vandaan sal kry om jou roeping uit te leef in vyandige omstandighede?  Ons lees in Hand. 1:8 van die innerlike versterking wat die Gees van God in ons bewerk: “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”  Hierdie aandoening met krag stel jou in staat om ‘n getuie van die Here Jesus Christus te wees.  Dit is ook my gebed vir jou, soos Paulus vir die Efesiërs gebid het: “dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens” (Ef. 3:16).  Sodoende sal jou bediening in gees en krag wees (I Kor. 2:4).

Die grootste is die liefde (I Kor. 13:13)

Ons moet nie die krag van die liefde – waarvan God die Outeur en oorsprong is – onderskat nie (I Joh. 4:8).  In hierdie wêreld moet ons die boodskap laat hoor: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh. 3:16).  Ons moet nie net hierdie boodskap preek nie; ons moet nie net van hierdie liefde getuig nie – ons moet hierdie liefde leef!  Hierdie liefde sal in ons ‘n dringendheid ontketen om mense van God te vertel.  Hierdie liefde sal ons laat bemoeienis maak met mense wat deur die ongenaakbaarheid van die wêreld gestormloop word.  Luister, dit is presies wat hierdie siek, seer, sat en stukkende wêreld nodig het: liefde – die boodskap dat God in sy neerbuigende goedheid na die ganse mensdom uitreik.  Hierdie liefde moet in ons verpersoonlik word en uitgeleef word.

Jy kan dit doen!

Dit is vir my opvallend dat Paulus die eerste en die laaste aspek van die vrug van die Gees noem (Gal. 5:22), naamlik: liefde en selfbeheersing – dus die omsluitende eienskappe: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Gal. 5:22).  Hoe maklik verloor ons dit nie omdat ons nie selfbeheersing kan toepas nie.  Selfbeheersing is ‘n geestelike eienskap en die resultaat van ‘n lewe wat onvoorwaardelik aan die leiding en inspraak van die Heilige Gees oorgegee het.  Dit word gesien in die lewe van ‘n man wat die versoeking kan verdra (Jak. 1:12-15).  Dit word gesien in die lewe van ‘n man homself kan dissiplineer (I Kor. 9:27).  Dit word gesien in die lewe van ‘n man wat sy tong in toom kan hou (Jak. 3:1-12).

Ten slotte …

Jy is reeds toegerus met dit wat jy nodig het om die uitdagings van die lewe te hanteer.  Hierdie toerusting is nie deur jou eie toedoen nie, maar as gevolg daarvan dat Hy wat in jou groter is as hy wat in die wêreld is: “Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is” (I Joh. 4:4).

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

6 + 4 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...