Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. 

Deur Philip de Jager

Vandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa’s vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is deur sy seuntjie in sy sak gesit met die verduideliking dat sy pa vandag aan hom moet dink wanneer hy die twee klippe in sy sak voel of in sy hand vashou.  Mooi nê!  En laat ek byvoeg, tussen die pa en seun bestaan ‘n baie mooi verhouding.

Klippe in jou sak om jou aan jou kind te herinner is in skrille kontras met die klippie in jou skoen wat jou soms irriteer.  So met die rondhardloop om by al die dag se verantwoordelikhede uit te kom gebeur dit soms dat ‘n klippie in jou skoen beland.  Dit stuur die meterlesing van irritasie diep in die rooi.  Het dit jou ook al oorgekom dat ‘n klippie in jou skoen beland terwyl jy iewers stap?  Dit is net hier waar ek ons deur die volgende stelling tot halt wil roep:  Wees waaksaam dat die klippe in jou hand nie die klippie in jou skoen word nie. 

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie.  Dit is nie reg wanneer ouers se besig-wees en leefstyl hulle dryf tot op die punt waar hulle kinders voel dat hulle in hul ouers se pad is nie.  En kinders kom dit agter!  Daarom is dit noodsaaklik dat jy in die bestuur van jou lewe, grense moet trek en dit noulettend moet handhaaf.  Jy moet die verskillende uitdagings en plesiere van jou privaat, persoonlike, professionele en publieke lewe met goeie insig hanteer.  Afhangende van elkeen se unieke omstandighede sal die raad en voorstelle wat ons nodig het om die spreekwoordelike klippe in ons hande te hou van mekaar verskil.  Desnieteenstaande moet elkeen van ons weereens ons beplanning en prioriteite onder die loep neem om vas te stel of ons verhouding met ons kind(ers) gesond en heel is.  Neem gerus die volgende waardes in oorweging:

Jy maak tyd vir dit wat vir jou belangrik is.

Leer jou kind(ers) ken.

Celebrate jou kind(ers) se uniekheid.

Bied ondersteuning ten opsigte van hulle uitdagings.

Wees geduldig.

Wees intensioneel omtrent toeganklikheid.

Trek grense, en wees konsekwent.

Moet nie jou kind die slaansak van jou frustrasies maak nie.

Vind vreugde in julle verhouding.

Die klippe waarmee jy die monument van mooi herinneringe bou is daardie klippe wat jou kind in jou hand sit om jou gedurende die besige dag aan hom/haar/hulle te laat dink.  Maak hierdie klippe sorgvuldig bymekaar, want dit is gewis nie ‘n las om te dra nie – dit is ‘n kosbare geskenk.

9 + 1 =

Vorige artikels oor gesinslewe

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...