Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik:

Ons motto

Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13:

“Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.”

Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in ons dag dapper helde van geloof nodig.  In ons dag het ons nodig dat manne gegroet sal word soos Gideon deur die Engel van die Here gegroet was:

“En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!
[Rig. 6:12]

Dit wil ons leer om ons nie in die dag van versoeking en beproewing slap te gedra nie.

“Gedra jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag te kort.”
[Spr. 24:10]

“If you faint in a crisis, you are weak.”
[Prov. 24:10 (GW)]

Kom, ons wees mansgenoeg om manlik te wees!

Die gevaar van die dekonstruksie van manlikheid

Dit is vervolgens nodig dat ek jou vandag sal bemoedig en sal aanmoedig om mansgenoeg te wees.  Laat ons ag gee op wat die Goeie Woord van die Here ons leer:

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
[Gen. 1:27]

Moet nie toelaat dat die dekonstruksie van manlikheid wat in hierdie post-Christendom kultuur en sekulêre samelewing aan die werk is, jou ontmoedig om manlik te wees nie.  Jy is ‘n man deur God geskape – en jy het nie nodig om enigsins daaroor skuldig te voel nie.  Natuurlik is dit nie ‘n verskoning om jou onbehoorlik, onbeskof en ongemanierd te gedra nie.  Manlikheid is nie sinoniem aan onafgerondheid, skurfheid of barbaarsheid nie.  Maar jy het gewis nie nodig om vir jou man-wees en manlikheid verskoning te vra nie.  Luister, al het jy ‘n geneigdheid om ‘n sterker aanvoeling vir die estetiese dinge van die lewe te hê, tree nogtans manlik op.  Wees trots daarop om ‘n man te wees.  Help jou seun(s) om goeie mans te wees.  En begelei jou dogter(s) deur jou voorbeeld om aan manlike seuns voorkeur te gee.  Wees mansgenoeg om jou nie te laat meesleep met die dekonstruksie van manlikheid nie.

Wat beteken dit om mansgenoeg te wees

Om mansgenoeg te wees is om soos Dawid ‘n man na God se hart te wees:

“Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die HERE het vir Hom ‘n man na sy hart gesoek; en die HERE het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die HERE jou beveel het nie.”
[I Sam. 13:14] (Hand. 13:22)

‘n Man na God se hart is aan die Here uitverkoop en wandel volgens Sy weë.  ‘n Man na God se hart is nederig om vergifnis vir sy oortredinge te vra.

Om mansgenoeg te wees is om die man van jou vrou te wees.

Jou vrou moet vir jou onvervangbaar wees.

“Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het”
[Ef. 5:25]

Wees lojaal teenoor jou vrou en hou die bed onbesmet (Hebr. 13:4).

Om mansgenoeg te wees moet jy jou kind(ers) se waardige en betrokke pa wees.

“En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.”
[Ef. 6:4]

Moet nie jou kinders se lewens verswaar deur jou leefwyse of optrede nie.  Kry in Jesus ‘n greep op jouself sodat jy nie ‘n tiran van ‘n pa word nie.  Voed jou kinders in die weë van die Here op en dissiplineer hulle.  Ons let op:

“Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.”
[Spr. 22:6]

Om mansgenoeg te wees sal jy ander seuns en manne mentor.

Deur gesonde en Skrifgefundeerde mentorskap skep ons hoop vir die toekoms.  Die noodsaaklikheid van mentorskap kom na aanleiding van teksverse soos II Tim. 2:1-2 en Spr. 27:17 duidelik aan die lig:

1 Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;
2 en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer.”
[II Tim. 2:1-2]

“Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.”
[Spr. 27:17]

Wees mansgenoeg om ‘n kind van God, man van jou vrou, pa van jou kind(ers) en mentor van seuns te wees.

Ten slotte

Kom ons wees mansgenoeg om ons Godgegewe mandaat om mans te wees daadkragtig uit te leef.  D.L. Moody het gesê: “The world has yet to see what God can do with a man fully consecrated to Him.  By God’s help, I aim to be that man.”  Kom ons maak dit ook ons doelwit en passie!

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

10 + 9 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...