Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in ‘n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap geword?  En waar gaan jy dit weer kry?

Moet nie vergelyk nie

Een van die grootste vyande van geluk is wanneer ons onsself met ander vergelyk – veral wanneer ons deur moeilike lewensomstandighede gaan.  Stephan Furtick is reg wanneer sê dat ons waaksaam moet wees om nie ons real life situations met ander mense se Facebook show-offs te vergelyk nie.  Jy help jouself nie deur meer van ander se gemak en gerief bewus te wees as van jou eie seëninge of uitdagings nie.  Om jou met ander te vergelyk open ‘n deur na een van twee sondes:

Hoogmoed, omdat jy meen dit met jou beter as met ander gaan, of
Jaloesie, omdat jy meen dit met jou slegter as met ander gaan en jy begeer wat hulle het.

Ten opsigte van hoogmoed leer ons:

“Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.”
[Spr. 16:18]

21 Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord,
22 diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.
23 Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein.”
[Mark. 7:21-23]

Ten opsigte van jaloesie (afguns) leer ons:

3 Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.
4 Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het—
5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees
[Tit. 3:3-5 (aksent bygevoeg)]

14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie.
15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;
16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.”
[Jak. 3:14-16]

Om gelukkig te wees is nie ‘n bestemming nie

Om gelukkig te wees is nie ‘n plek wat jy bereik nie.  Daarom is om gelukkig te wees nooit iets wat buite jou bereik is nie.  Om gelukkig te wees, is ‘n manier van leef – ten spyte van jou omstandighede.  Gelukkige mense kyk eerlik na die lewe deur die lens van dankbaarheid en geloof.

Gelukkige mense se lewens word gekenmerk aan eienskappe soos:

Vergenoegdheid

Vergenoegdheid is ‘n geestelike toestand wat spruit uit ‘n diep-tevredenheid oor die elementêre dinge wat jy in jou lewe het om te geniet.

6 Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.
7 Want ons het niks in die wêreld ingebring nie; dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie.
8 Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees.”
[I Tim. 6:6-8]

Om vergenoegd te wees is iets wat jy moet aanleer.  Jy moet dus intensioneel daarop ingestel wees om jou seëninge te tel – wanneer jy dit doen sal jy gelukkig(er) wees.

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is.”
[Fil. 4:11]

Vreugdevolle verwagting

Dit is niks anders nie as om met hoop besiel te wees.  Wanneer ons met hoop besiel is sal ons ook gelukkig(er) wees.  Hoopvolle mense het ‘n visie vir die toekoms, en dit maak hulle optimisties en gelukkig.

“‘n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar ‘n wens wat uitkom, is ‘n lewensboom.”
[Spr. 13:12]

Manne, ons moet besef dat ons reeds vandag aan ‘n hoopvolle toekoms bou.

Passievolle doelgerigtheid

Passievolle doelgerigtheid spruit uit vreugdevolle verwagting.  Dit is om met beslistheid op te tree:

24 Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.
25 En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.
26 Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.
27 Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.”
[I Kor. 9:24-27]

Mense wat passievol is oor dit wat hulle van voorneme is om te bereik en dit doelgerig najaag, is gelukkige mense.  Om jou skeppingsdoel doelgerig en gedissiplineerd na te jaag bewerkstellig genoegdoening wat jou gelukkig maak.  Hierdie passievolle gedetermineerdheid maak jou pro-aktief wat daartoe aanleiding gee dat jy nie soos die slaaf van jou omstandighede voel wat van geluksaligheid beroof word nie.

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”
[Fil. 3:14]

Ten slotte …

Dit is goed dat ons mekaar inspireer en aanmoedig.  Hierdie tipe motiveringsgesprekke het beslis waarde.  Om gelukkig te wees is egter nie net ‘n saak van motivering en die inspirasie wat ons daaruit put nie.  Om gelukkig te wees is dieper as dit.

“Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig.”
[Spr. 16:20]

Vriende, daar is in hierdie lewe niks wat ons ‘n groter waarborg kan gee om gelukkig te wees as om op die Here te vertrou nie.  Dit is waarlik só: Hulle wat die Here vertrou is gelukkig.  Hulle word nie deur die sorge van die lewe oorval en verdring nie.  Om die Here te vertrou het ‘n deurslaggewende invloed op ons lewens.

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

4 + 7 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...