Wanneer jy deur die storm en die vuur gaan is God steeds by jou (Jes. 43:2)

Deur Philip de Jager

Het dit jou ook al oorgekom dat jy midde in moeilike en uitdagende omstandighede soms eensaam en verlate voel?

Ons moet anders na eensaamheid kyk.  Wanneer ons eensaam voel moet ons besef dat daar altyd Een saam met ons is – sy Naam is Jesus!

Ja, Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie (Hebr. 13:5).

Die Here hou ons in sy hande vas en niks kan ons uit sy ewige greep ruk nie (Joh. 10:28).

38 Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge

39 of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie” (Rom. 8:38-39).

Wanneer jy eensaam voel sal dit jou geloof goed doen om te onthou dat jy God se hart teenoor jou kan vertrou wanneer dit vir jou moeilik is om soms sy hand te gewaar.

10 + 14 =