Die lewe kan ‘n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit ‘n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien:

3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.
4 Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.”
[Fil. 2:3-4]

Die geestelike aard van onselfsugtigheid

Onselfsugtigheid is nie bloot net ‘n goeie lewenskwaliteit nie.  Om onselfsugtig te wees is geestelik van aard.  Dit is veral wanneer ons die konteks van Fil. 2:3-4 in ag neem dat ons nie anders kan as om die waarneming te maak dat onselfsugtigheid gewis geestelik van aard is – en veral omdat die persoon en werk van Jesus Christus in die konteks van onselfsugtigheid gebring word (Fil. 2:1-11).

Elkeen van ons moet ons eie harte ondersoek

Het jy al opgemerk hoe ons behoeftes; aan wat ook al, ons dikwels selfsugtig kan maak?  Persoonlike behoeftes lei soms daartoe dat ons emosioneel afgestomp raak en dat ons wêreld baie klein word.  Daarom moet ons mekaar aanmoedig om ons eie harte te ondersoek (Spr. 4:23).  Dit is beslis ‘n uitdaging om ander raak te sien ten spyte van jou eie omstandighede.  Dink hieraan: Christus het ons raakgesien in sy pyniging (Hebr. 12:2).  Dit is maklik om te sê: “Wel, dit was Jesus …”  Maar ons moet onthou dat Hy in alle opsigte versoek was net soos ons (Hebr. 4:15), en dat Hy gehoorsaamheid geleer het uit wat Hy gely het (Hebr. 5:8). 

Ek hou steeds vol om te sê: Ek kan nie altyd keer wat met my gebeur nie, maar ek moet verantwoordelikheid neem vir die gedagtes wat ek koester, my gesindheid, gesprekke, gedrag en gewilligheid om genade te betoon.  Die opdrag is eenvoudig:

“Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie …”
[Fil. 2:3]

Sien ander raak, selfs ten spyte van jou pyn

3  Moenie enigiets doen om julleself te bevoordeel nie.  Of om te spog hoe goed julle is nie.  Doen alles in nederigheid.  Kyk op na mekaar.  Beskou ander mense as belangriker as julleself
4  Moenie net vir julleself sorg, of julle eie belange bevorder nie.  Sien mekaar raak en help mekaar”
[Fil. 2:3-4 (NNT)]

Ons moet waaksaam wees dat ons omstandighede ons nie verblind nie.  Ons moet mekaar raak sien.  Ons broosheid moet by ons ‘n sterker bewustheid van ander skep in plaas daarvan dat dit ons eerder laat onttrek.  Laat dit vir ons ‘n bemoediging wees wanneer ons die voorbeeld en les uit Job se lewe onthou:

“En die HERE het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die HERE het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.”
[Job. 42:10]

Laat ons vir mekaar tot seën wees ten spyte van die eise van ons eie dag.

“Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf.”
[Spr. 11:25]

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

4 + 10 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk.

Jy moet waak.  Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...