Lag en die wêreld lag saam … huil en ek sal jou troos

Deur Philip de Jager

Om te lag is ‘n universele taal wat almal verstaan, en om te lag is aansteeklik.

Om te lag is om mense in jou wêreld in te laat en om die wonder van samesyn te geniet.

Dit is nie altyd onsinnig of ligsinnig om te lag nie, trouens, daar is beslis tyd daarvoor nodig.

“‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring” (Pred. 3:4).

Wat ‘n vooruitsig vir hulle wat by die Here skuil, want “… Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag” (Luk. 6:21).

Soos die vrou waarvan ons in Spr. 31:25 lees, sal hulle wat die Here vertrou “lag oor die dag wat kom.”

6 + 4 =