#WoordWerk

OORDENKINGS

Maar een ding

Maar een ding

"Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus." [Fil. 3:14]Dit is verstommend hoe een ding 'n mens se lewe kan oorheers of selfs die ganse...

Saliger om te gee

Saliger om te gee

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang." [Hand. 20:35]Ons let op: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.  Dit is wanneer...