Perspektief en hoop is ‘n gedugte kombinasie

Deur Philip de Jager

Perspektief en hoop is ‘n gedugte kombinasie: dit is spreekwoordelik soos ‘n slingervel en klip in David se hand teenoor Goliat se bulderende stem wat demoraliserend op die Volk se gemoed ingewerk het.

Wanneer jy met hoop besiel is kry jy ‘n beter greep op die lewe en behou jy makliker perspektief in die storm.

Perspektief is om rigtingvas te wees en hoop is om gedetermineerd te wees.

Perspektief en hoop is om te weet wat jy glo en onwrikbaar daaraan vas te hou.

“Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie” (I Kor. 15:58).

Jesus het die kuns beMeester om perspektief te behou en hoop te bring – sy voorbeeld moet ons inspireer tot dieselfde lewenskuns.

14 Daarop het die Fariseërs uitgegaan en saam raad gehou teen Hom, sodat hulle Hom sou kan ombring.
15 Toe Jesus dit bemerk, het Hy daarvandaan weggegaan, en groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle almal gesond gemaak,
21 En op sy Naam sal die heidene hoop” (Matt. 12:14-15, 21).

13 + 14 =