Moet nie so hard opsoek wees na redes om ander met disrespek te behandel nie

Deur Philip de Jager

Om iemand met respek te behandel spruit uit selfrespek en ‘n nederige beskouing van jouself.

Om iemand te respekteer is om hulle medemenslikheid na waarde te ag.

“Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer” (I Pet. 2:17).

“Respekteer almal.  Julle moet julle medegelowiges liefhê, julle moet vir God ontsag hê en die koning eer” (I Pet. 2:17 [NNT]).

Om iemand met respek te behandel sê meer van jouself as van die persoon teenoor wie jy respek betoon.

Indien jy bereid is om ander te dien en te bedien sal dit jou hart verruim om hulle met respek te behandel (I Pet. 4:10).

Om beter begrip vir mekaar te hê sal ons harte vir mekaar verruim om mekaar met respek te behandel.

5 + 6 =