Moet mekaar nie met woord afknou nie

Deur Philip de Jager

Ons moet nie met woorde op mekaar afstorm nie.

“‘n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar ‘n krenkende woord laat die toorn opkom” (Spr. 15:1).

Ons moet oplet wat ons vir mekaar te sê het en noukeurig sorg dra dat ons woorde ‘n hoë soutgehalte het.

“Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord” (Kol. 4:6).

Dra sorg dat jou woorde soos balsem sal wees en moet nooit toelaat dat jy met jou mond ‘n tjek uitskryf wat jy nie met jou hart kan wissel nie.

Jou mond verraai die toestand van jou hart.

Aan jou woorde sal jy geken word net soos ‘n boom aan sy vrugte geken word (Matt. 7:20; 12:33-37).

11 + 3 =