|

Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.”

[Hand. 20:35]

Ons let op: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.  Dit is wanneer ons welwillendheid teenoor mekaar betoon dat ons harte al hoe meer teenoor mekaar verruim raak en ons mekaar begin raak leef.  Ons voeg waarde tot mense lewens toe wanneer ons teenoor hulle bedagsaam is deur hulle nood en behoefte te sien en daarop te reageer.  In ons seer, siek, sat en stukkende wêreld kan ons mekaar waarlik help deurdat ons iets van onsself aan mekaar gee … ons tyd, ons belangstelling, opregte komplimente, aanmoediging en bemoediging, om ons hulpbronne met mekaar te deel – en ons gebede.  Daar is min dinge wat die genoegdoening daarvan oortref soos wanneer ons vir iemand anders iets gee.  Ons moet nie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n – soos ons die voorbeeld van ons Here Jesus Christus het (Fil. 2:3-5).  Laat ons immers nooit vergeet nie, dat Jesus gesê het dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie (Matt. 20:28).  Ja, waarlik, dit is saliger om te gee as om te ontvang.

Tensy anders vermeld word, word teksverse uit die 33/53 vertaling van die Bybel geneem.
© Leef die Woord