Kies vandag om mooier te kyk en iets moois te doen

Deur Philip de Jager

Ons moet leer; onsself dus dissiplineer om intensioneel opmerksaam te wees, om die mooi rondom ons raak te sien.

Oral rondom ons is daar mooi dinge indien ons bereid is om mooi te kyk.

Optimistiese mense sien makliker die mooi dinge in die lewe raak.

“Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker” (Luk. 11:34).

Indien jy nie mooi dinge raak sien nie, dan is dit tyd vir jou om iets moois daaromtrent te doen, want verandering begin by jou.

Indien ons almal vir mekaar wag om iets moois te begin gaan daar net mooi niks gebeur nie.

8 + 4 =