In 1 Korintiërs 16:13 is vier kort, maar kragtige stellings wat ‘n deurslaggewende rol in ‘n standvastige geloofslewe speel, naamlik: Waak. Staan in die geloof. Wees manlik. Wees sterk. Jy kan nie gelyktydig onbeslis en effektief wees nie. Dit is moontlik om ten spyte van die eise van jou dag steeds vas te staan in die geloof.

Klik op die foto om die leesplan in YouVersion te lees