Dit is vanuit onselfsugtigheid en jou verhouding met Hom dat jy op die water sal loop.

Deur Philip de Jager

Ons lees in Matt. 14:14 dat Jesus innig jammer gevoel het vir die skare wat Hom gevolg het en hulle siekes na Hom gebring het.  Die konteks waarin ons hierdie woorde lees is egter van onskatbare waarde.

Jesus bedien die skare ten spyte van sy eie hartseer

Jesus het eenkant gegaan toe Hy die nuus ontvang het dat Johannes die Doper onthoof was (Matt. 14:13).  Die mense het egter te hore gekom daarvan dat Jesus in hulle omgewing was en na Jesus uitgegaan om deur Hom bedien te word (Matt. 14:14).  Ons let op: Toe die mense by Jesus aangekom het, het Hy hulle bedien ten spyte van sy eie hartseer.  Hy het hulle nie weggestuur nie.  Hy het na hulle omgesien.

Jesus het egter teen die aand weereens eenkant gegaan

In Matt. 14:15 merk ons op dat Jesus teen die aand die mense gevoed het deur die vermeerdering van die 5 broodjies en 2 vissies (Matt. 14:16-21).  En dan word ons aandag pertinent daarop gevestig, want die Skrif dui dit duidelik in Matt. 14:22-23 aan, dat Jesus sy dissipels en die skare weggestuur het sodat Hy alleen kon wees.

Jesus was intensioneel ten opsigte van hierdie eensaamheid

Jesus skep doelbewus en doelgerig ’n tyd om alleen te kan wees.  Hy gebruik die tyd wat Hy alleen is spesifiek om te bid (Matt. 14:23).  Jesus se eensaamheid draai dus nie rondom ledigheid of ‘n depressiewe onttrekking van die samelewing nie.  En nadat Hy hierdie tyd in gebed spandeer het lees ons dat Hy sy dissipels – al wandelende op die see – tegemoet gegaan het (Matt. 14:24-36).

Wat moet ek leer …

Hier is vir my ‘n les of twee om te leer.  En miskien kan jy by my oordenking baatvind:

Soms moet ek ten spyte van my eie seer/behoefte aan die nood van ander voorkeur gee.  Let egter op: Wanneer daar dinge voorval sodat jy nie by jou beplanning om ’n greep op jou emosies te kry kan uitkom nie, dra nogtans noukeurig sorg dat jy dit wel sal prioritiseer.  Sorg om so spoedig as moontlik ’n tyd van eensaamheid; om dus eenkant te kom, te prioritiseer – en veral om jouself in die teenwoordigheid van God aan geestelike dissiplines soos stilte, gebed, Bybellees, lof en aanbidding, vas, ensovoorts te wy. 

Daarna en daaruit sal jy weer die krag en perspektief kry om die bediening voort te sit.  Wanneer alles te veel word moet nie handdoek ingooi nie.  Kom so gou as moontlik eenkant.  Bid.  Staan daarna op.  Bedien voort.  Maak Vader jou toevlug wanneer dinge jou oorval.  Dit is vanuit onselfsugtigheid en jou verhouding met Hom dat jy op die water sal loop.

10 + 3 =

Vorige Oordenkings

Skyn soos ligte

Skyn soos ligte

Te midde van 'n korrupte en siek generasie moet ons skyn soos ligteDeur Philip de JagerVriende, ons is “kinders van God sonder gebrek te midde van ’n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:15).  Die wêreld waarin ons leef is...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Jesus leer ons om mekaar te raak te sien en te helpDeur Philip de JagerKyk ek dalk ander mis omdat ek te groot in my eie oë is en omdat my behoeftes, begeertes en belange vir my belangriker is enige iets of iemand anders in die lewe?  Om mekaar raak te sien en mekaar...

Jesus is die somtotaal

Jesus is die somtotaal

Jesus is die somtotaal van my hele bestaanDeur Philip de Jager“... Hy is die somtotaal van my hele bestaan ...” [Fil. 1:21 (NNT)] Is ek waarlik aan Christus uitverkoop - en dit ten opsigte van elke fakulteit van my bestaan?  Getuig my lewe van die maatstaf van die...

Rose of rook?

Rose of rook?

Ruik jy lekker?Deur Philip de JagerNa wat ruik jy?  Of, sal ek eerder vra na wie ruik jy? Die Goeie Woord van die Here leer ons: "Ons is die aroma van Christus.  Ons versprei hierdie aroma tot eer van God.  Ons doen dit tussen mense wat gered word en tussen mense wat...

Prys die Here wat ons kan help

Prys die Here wat ons kan help

'n Loflied is altyd gepas, want God is goed!Deur Philip de Jager"... Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! ..." (Mark. 11:9). Ons het vrymoedigheid om met ons gebede na die troon van die Here te gaan, want ons weet dat ons barmhartigheid in sy oë...

Die onmoontlike transaksie word toe beklink

Die onmoontlike transaksie word toe beklink

Ons waarde word bepaal deur die prys wat Jesus bereid was om vir ons te betaalDeur Philip de JagerOns wêreld draai rondom die dinge wat vir ons belangrik is.  Die gevaar bestaan natuurlik dat die goed wat vir ons belangrik is ons soms groot in ons eie oë kan laat lyk...

Die onbelangrikes is toe nie onbelangrik nie

Die onbelangrikes is toe nie onbelangrik nie

Hoe meer jy van jouself dink hoe minder word jou impakDeur Philip de JagerIn Mark. 9:33-41 lees ons dat die dissipels van Jesus onder mekaar stry gekry het oor wie nou eindelik die belangrikste was.  Dit is baie duidelik dat hulle Jesus totaal in hul eiewaan en...

Ai, wat is dit met vandag se mense?

Ai, wat is dit met vandag se mense?

Jy het nie 'n teken nodig nie.  Jy het dankbaarheid nodig.Deur Philip de Jager“Ai! ... Wat is dit met vandag se mense dat hulle so graag bewyse van God se krag wil sien?” (Mark. 8:12) (NNT) Jesus doen daagliks vir ons baie dinge.  Soms raak ons so gewoond aan alles...

Jesus doen alles buitengewoon goed

Jesus doen alles buitengewoon goed

Jesus doen nie halwe werk en werk ook nie halfhartige nieDeur Philip de Jager“... kyk net hoe buitengewoon goed doen Hy alles ...” (Mark. 7:37) (NNT) Nadat Jesus ’n man wat doof was en wie se spraak ook swaar aangetas was genees het was die mense oor hierdie...

Iets groots gebeur wanneer Jesus die toneel betree

Iets groots gebeur wanneer Jesus die toneel betree

Jesus daag nie toevallig in die toneel van die lewe op nieDeur Philip de Jager“... Die mense het besef dat hier iets groots gebeur het ...” (Mark. 5:15) (NNT) Sommige situasies en omstandighede kan ons met ongenaakbare wreedheid karnuffel en ons op plekke laat beland...

Die besef van hoe klein ons is en hoe groot Jesus is

Die besef van hoe klein ons is en hoe groot Jesus is

Besef hoe groot Jesus is en moenie toelaat dat die storm jou ontsenu nieDeur Philip de JagerOns lees in Mark. 4:41: “’n Besef van hoe klein hulle is en hoe groot en magtig Jesus regtig is, het hulle beetgepak" (NNT). Een van die uitdagings van die geloofslewe en die...

Om met Jesus die deur in die huis te val

Om met Jesus die deur in die huis te val

God se stem het nie stil geword nie - Jesus is die bewys daarvan.Deur Philip de JagerDie brief aan die Hebreërs begin met ’n belangrike en indrukwekkende groet. Dit is as of die skrywer met Jesus die deur in die huis val. Prontuit. Reguit. “Nadat God baiekeer en op...

Jesus maak nie ‘n skouspel van outoriteit nie

Jesus maak nie ‘n skouspel van outoriteit nie

Jesus was indrukwekkend sonder om te probeer grootdoenerig weesDeur Philip de JagerJesus het nie 'n skouspel van sy outoriteit gemaak nie, nogtans is dit altyd indrukwekkend om Hom in aksie te sien namate Hy wonderwerke verrig het deur siekes te genees, brode en...

Die mooiste mooi

Die mooiste mooi

Elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word (Hand. 2:21)Deur Philip de JagerWat is vir jou mooi, regtig baie mooi?  Natuurlik sal ons antwoorde van mekaar verskil, want ons voorkeure en afkeure verskil van mekaar.  Ons persepsies van skoonheid verskil van...

Elke nuwe dag

Elke nuwe dag

In die môre Here sal U my stem hoor ...Deur Philip de JagerMet die breek van elke nuwe dag word onherroeplik verklaar dat God tyd in sy hand vashou.  Dit opsigself bevestig die majestueuse grootheid van die God van ons belydenis.  En daarom wil ons hierdie dag ook met...

Die regte perspektief

Die regte perspektief

“Can any of you live a bit longer by worrying about it?" (Matt. 6:27)Deur Philip de JagerEk moet die regte perspektief op sake en die lewe kry en behou (Matt. 6:22).  Die perspektief en verwysingsraamwerk wat ek gebruik het ’n invloed op wat ek sien en hoe ek dit wat...

Volmaakte barmhartigheid

Volmaakte barmhartigheid

“Wees dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is” (Matt. 5:48).Deur Philip de JagerDie konteks van hierdie teksvers onthul vir my ’n belangrike waarheid: Die volmaakte voorbeeld van my Hemelse Vader waarna in die konteks (Matt. 5:43-48) verwys word is dat...