Suksesvolle mense plaas ‘n hoë premie op tyd

Deur Philip de Jager

Wat maak jy met die tyd wat jy op hande het?

Tyd en prioriteit loop hand-aan-hand, want as iets ‘n prioriteit is sal jy daarvoor tyd maak.

Die waarde van tyd word bepaal deur dit waaraan jy dit spandeer, want tyd is insigself neutraal.

15 Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse;
16 en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.”
[Ef. 5:15-16]

Gister is verby.  Môre word jou nie gewaarborg nie.  Jy het net nou!

Vandag is die môre waarop jy gister gehoop het.  Dit is nou tyd vir aksie.

14 + 9 =