Dit is nie moontlik om terloops te leef en die resultaat van uitnemendheid te verkry nie

Deur Philip de Jager

Uitnemendheid moet nie spruit uit wedywer nie, maar uit ‘n nederige verbintenis om jou vaardighede te ontwikkel.

Wanneer ons dit wat ons doen van harte doen soos vir die Here (I Kor. 10:31; Kol. 3:23) sal dit uitnemendheid bevorder.

Uitnemendheid bevorder vaardigheid wat ons in die geselskap van invloedryke mense en gunstige omstandighede bring.

“Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat ‘n voortreflike gees in hom was; daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel” (Dan. 6:4).

Jy het nie nodig om verskoning te vra oor die guns wat jy geniet as gevolg van jou vaardigheid nie.

“Sien jy ‘n man wat vaardig is in sy werk – hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie” (Spr. 22:29).

Dit sal raadsaam wees om ons uitnemendheid met nederigheid te dra.