Die persoon wat in gister leef geniet nie vandag se sonskyn nie.

Deur Philip de Jager

Om te vergewe is om jouself te vrywaar van die besoedeling van bitterheid.

“en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie” (Herb. 12:15).

Deur middel van vergifnis skep jy vir jouself die ruimte om in vryheid te leef.

Vergifnis help ons om weer ‘n greep op die lewe te kry – alhoewel dit waarskynlik ‘n meer ingeligte greep is.

Vergifnis is nie ‘n pleidooi vir vergeetagtigheid nie – maar ‘n Skrifgefundeerde hanteringsmeganisme vir ‘n sinvoller bestaan.