Vrygewigheid is meer as net ‘n goeie intensie.  Vrygewigheid is in werklikheid ‘n WERK-woord, ‘n aksie.

Deur Philip de Jager

Dit is nie net jy wat dit wat jy in jou hand vashou weeg nie, God weeg ook jou hart.

Laat ons tog nie vergeet dat God ‘n blymoedige gewer liefhet nie (II Kor. 9:7).

Vrygewigheid is ‘n saak van die hart.

Die Skrifgefundeerde voorskrifte ten opsigte van vrygewigheid leer ons ook dat dit ‘n saak van toewyding aan God is.

Om vrygewig te wees is om aan mekaar goed te doen – hierin moet ons teenoor mekaar volhard.

9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
10 Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof” (Gal. 6:9-10).

Om suinig te wees gee daartoe aanleiding dat ‘n persoon verarm.

“Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek” (Spr. 11:24).

10 + 4 =