Jy moet waak. 

Om te waak beteken eenvoudig om wakker te wees.  Om te waak is om proaktief te wees, om in ‘n gereedheid-grondslag te leef sonder om paranoïes te wees.  Dit beteken dat jy nie die lewe vanuit krisis-bestuur leef nie.  Jy leef met ‘n plan.  Om te waak is om besorgd te wees oor die dinge wat aan sy sorg toevertrou is.  Om te waak is om nie toe te laat dat die sorge van die lewe jou ontsenu nie, want dit takel jou paraatheid en waaksaamheid af.  Daarom leer die Skrif ons:  “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (I Pet. 5:8).  Om te waak, is om ook aan die duiwel geen plek in jou lewe te gee nie (Ef. 4:7), maar om daarop ingestel te wees om God altyddeur te behaag (Kol. 1:9-10).  Daarom moet ons waaksaamheid verstaan in die lig van die volgende perikoop, naamlik: staan in die geloof. 

Staan in die geloof. 

Om in die geloof te staan is om nie deur die storms van die lewe ontsenu of oorweldig te word nie.  Om in die geloof te staan, is om gelowig standpunt in te neem teen die vyand van ons siele wanneer bekommernis of sorge jou wil oorval.  “Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is” (I Pet. 5:9).  Dit is juis in teenstrydighede dat geloof werk, want geloof is ‘n vaste vertroue op die dinge wat jy hoop, ‘n bewys van die dinge wat jy nie sien nie (Hebr. 11:1).  Om in die geloof te staan is om te weet wat jy glo, en hoekom jy dit glo – en meer nog: OM TE WEET IN WIE JY GLO!  Ons leer weereens uit Paulus se lewe hierdie belangrike les:  Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe” (II Tim. 1:12).  Om in die geloof te staan is om met ‘n vaste oortuiging te sê dat jy weet dat die goedheid, grootheid, getrouheid en genade van God groter is as die lewe self.  Dit is om nie toe te laat dat die siek, seer, sat en stukkende realiteite van die lewe jou aan God se vermoë laat twyfel nie.  Nee!  Jy staan in die geloof!  Jy bely skaamteloos dat God steeds die onvergelykbare God is.  Om in die geloof te staan beteken dat jy jou lewe inrig en leef na aanleiding van Skrifgefundeerde waardes.  En hierdie waardes is die maatstaf wat jy gebruik in jou besluitnemingsprosesse en gee daartoe aanleiding dat Gal 1:10 ‘n motto in jou eie lewe is:  Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie ‘n dienskneg van Christus wees nie” (Gal. 1:10).

Wees manlik

Dit is reeds duidelik, om die bogenoemde twee dinge te doen, vat ‘n man en nie ‘n muis nie.  En daarom het manlikheid nie hier met geslag te make nie.  Om manlik te wees, is om manmoedig te wees.  Manlikheid het te make met inbors, karakter, integriteit.  Om manlik te wees is om volwasse te wees … om nie meer soos ‘n seuntjie op te tree nie.  Dit is duidelik: Om manlik te wees is om die verskil tussen kinderagtigheid (pettiness) en kinderlikheid (kinderlike oorgawe) te verstaan.   Volwasse manne hanteer die lewe anders.  Geestelik volwassenheid lei ook daartoe dat die lewe en geloofsake anders hanteer word.  Laat dit jou nie ook dink aan I Kor. 13:11: Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê. Om manlik te wees het daarom daarmee te make dat jy volwasse insig in sake sal hê:  Broeders, moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand” (I Kor. 14:20).

Wees sterk

Al drie die bogenoemde eienskappe: om te waak, om in die geloof te staan, en om manlik te wees gee aanleiding tot die vierde eienskap naamlik sterkte.  Om sterk te wees beteken in essensie om in jou oortuigings en vasberadenheid te ontwikkel en dus nie pateties te raak nie.  Dit is om intensioneel ten opsigte van jou ganse lewe te wees, om entoesiasties en gedetermineerd te wees – en altyd in hierdie intensionaliteit toe te neem.  Om sterk te wees is om deursettingsvermoë te hê.  Dit is om klaar te maak waarmee jy begin het, en dit laat ons dink aan Paulus se woorde ten opsigte van sy eie lewe: Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou” (II Tim. 4:7).  Hierdie sterk-wees ontwikkel nie deur jou eie toedoen nie, maar spruit uit jou verhouding met God: Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte” (Ef. 6:10). Om sterk te wees is dus nie om vir jouself naam te maak nie, maar om vir die Naam bo alle name uit te staan.

Een van julle saam met julle
Philip de Jager

10 + 7 =

Vind en volg ons gerus ook op ons Facebook bladsy by https://www.facebook.com/mandaadmanne of maak gerus van die QR code gebruik

Vorige ManDaad Oordenkings

Hou goeie moed

Hou goeie moed

Miskien voel jy ook dat al wat jy op hierdie stadium moet doen is om net vas te byt, die einde is amper in sig.  Desember raak alles rustig; of ten minste rustiger, en dan kan jy lekker ontspan.  Dit laat die vraag ontstaan:Hoe kan 'n mens ten volle leef wanneer die...

Sien mekaar raak

Sien mekaar raak

Die lewe is 'n besige affêre.  En in die besig wees leef mense soms verby mekaar.  Dit gebeur so maklik dat ons die einste mense vir wie ons wil sorg en voorsien in die proses om hierdie geborgenheid te bewerkstellig miskyk of verby mekaar leef.  Somtyds maak ons...

Wees navolgenswaardig

Wees navolgenswaardig

In 'n wêreld wat al hoe meer 'n post-Christendom karakter openbaar word die God-nood toenemend groter.  Dit is nie noodwendig die oortuiging van die samelewing nie, maar wanneer ons waarneem wat gebeur dan is dit beslis duidelik en duideliker dat mense na God toe moet...

Die uitdaging

Die uitdaging

Lees Mark. 10:43-45 Dit is vanweë die waarheid dat ons kinders van God is en ons dus in Christus is (II Kor. 5:17) en Hy in ons (Joh. 17:23) dat ons juis kan gesels oor ons identiteit in Christus.  Wanneer ons oor ons identiteit in Christus gesels verwys ons dikwels...

Veelvuldige genade

Veelvuldige genade

Ek nooi jou uit om saam met my oor I Pet. 4:10 te peins: "Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God."[I Pet. 4:10] Jy het iets om te bied Ekeen van ons iets het om te bied, want God...

Raak rustig

Raak rustig

Raak rustig.  Dit is soms woorde wat 'n mens kan omkrap veral as jy behoorlik oor iets opgewerk is; dit is dan soos petrol op smeulende kole.  Nogtans is dit belangrik dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal verstaan dat hierdie woorde juis toepaslik kan wees...

Droom diewe (1)

Droom diewe (1)

Ek nooi jou uit om saam met my te besin oor die tema: Droom diewe.  Ek vertrou dat hierdie gesprek ons sal help om intensioneel en passievol te leef.  Ons skenk aan Paulus se woorde aandag: "Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos...

‘n Gelukkige lewe

‘n Gelukkige lewe

Is jy op hierdie oomblik gelukkig met jou lewe?  Dit is asof geluk sommige mense net-net ontbreek.  Ons leef in 'n stukkende wêreld waarin soveel mense sat is en seer het.  Lyk dit vir jou soms of ander mense altyd gelukkiger as jy is?  Wat het van jou blydskap...

Om ander hoër as jouself te ag

Om ander hoër as jouself te ag

Die lewe kan 'n baie selfsugtige affêre raak.  Soms kan die selfsug van ander spanning in ons lewens veroorsaak.  Laat ons daarom leer om nie vanuit 'n plek van selfsug te leef nie, maar om ook na die belange van ander om te sien: "3 Moenie iets doen uit selfsug of...

Mansgenoeg

Mansgenoeg

Ons gesprek oor mansgenoeg laat ons aandag aan drie sake skenk, naamlik: Ons motto Natuurlik verwys ek na die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." Is jy man of muis?  Hierdie manlikheid verwys na dapperheid.  Ons het beslis in...

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Waar is God wanneer ek Hom nodig het?

Konstante God-nood Laat dit duidelik wees: Ons leef met konstante God-nood!  Ongeag hoe dit met ons gaan: Ons is altyd wesenlik van God afhanklik.  Ons moet nie ons afhanklikheid van God uitdruk in terme van minder of meer nie.  Ons afhanklikheid van God fluktueer nie...

Broodnodig

Broodnodig

Na aanleiding van geestelike kontemplatiewe oomblikke in my lewe die afgelope paar weke - wat veral gesentreer het rondom 'Jesus en brood' wil ek vandag met jou gesels oor die tema: Broodnodig. Jesus is die brood van die lewe Die lewe is meer as ons bestaan hier op...

Bome en vrugte

Bome en vrugte

Ek herinner jou aan ons ManDaad motto; die woorde van I Kor. 16:13: "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk."  Ek hou van hoe dit vrylik in die Nuwe Nuwe Testament (Joubert & van der Watt 2022:394) vertaal is: "Wees wawyd wakker.  Staan stewig in die...

Jy het wat nodig is

Jy het wat nodig is

Ek nooi jou uit om saam met my na te dink oor die woorde van Paulus in II Tim 1:7: "Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing." Ons is nie vreesagtig nie Ek wil jou herinner aan ons motto: “Waak, staan in die...

Is jy jou vyand?

Is jy jou vyand?

Ons bevind onsself in moeilike en uitdagende tye.  Hierdie omstandighede ruk aan ons lewens.  Een ding is vir seker: Dit is nie nou die tyd om mekaar te herinner aan hoe ons eendag meer as oorwinnaars sal wees nie.  Dit is nie nou die tyd om mekaar te dreig met die...

Wat van jou gesin?

Klippe in my hand

Klippe in my hand

Ons moet nie toelaat dat besig-wees en verwronge prioriteite ons op die plek bring waar ons kind(ers) ons irriteer nie. Deur Philip de JagerVandag tydens ons ManDaad byeenkoms vir manne, wys een van die pa's vir my twee klippe wat hy in sy hand vashou.  Die klippe is...

Familie-vriendelike huishoudings

Familie-vriendelike huishoudings

Om familie-vriendelike huishoudings te skep wat aanpasbaar is moet buigsaamheid ingereken word.Deur Philip de JagerIs julle gesin 'n familie-vriendelike leefruimte?  Met familie-vriendelikheid bedoel ons daardie eienskappe wat 'n positiewe bydrae lewer ten opsigte van...

Gesinne wat saam kan lag

Gesinne wat saam kan lag

Daar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar sal lag!Deur Philip de JagerDaar is min dinge so lekker soos om te kan lag.  In hierdie stresvolle tye is dit belangrik dat gesinne saam met mekaar...

Gesinslede leer bymekaar

Gesinslede leer bymekaar

Die gesin is 'n sosiale groepering waarin interpersoonlike verhoudings betekenisvolle bydraes tot mekaar gemaak kan word.Deur Philip de JagerEk nooi jou uit om saam met my om die tafel te kom sit terwyl ons gesels oor die wonderlike tema: Gesinslede leer bymekaar. Ek...