Word ons beweeg deur dit wat ons rondom ons sien?  Is ons sensitief teenoor ons Here se hart vir mense?  Dit kan so maklik gebeur dat ons ingewyd raak; dat ons na binne keer en doof word vir die nood wat rondom ons skree om gehoor te word.  Die dissipels van Jesus moet ook innige jammerte beleef en daardeur beweeg word.