Wat ons glo

Leef die Woord is ‘n Christelik gefundeerde bediening.

As basiese teologiese standpunte word die volgende onderskryf:

 

  1. Die Bybel as voldoende grond vir leer en lewe, met erkenning van die Goddelike Selfopenbaring en inspirasie van die Bybel as Heilige Geskrif. Ons aanvaar dus die Bybel sonder aanpassing of verandering as die Woord van God.
  2. Die Ewige Goddelike Drie-eenheid, met erkenning van die gelykwaardigheid in die Godheid van die Vader, en die Seun en Heilige Gees.
  3. Die Selfopenbaring van God soos Bybels verwoord en vergestalt in die maagdelike geboorte, lyding sterwe (kruisiging), en opstanding uit die dood van Jesus Christus as Middelaar en Here.
  4. Geestelike wedergeboorte op grond van geloof in Jesus Christus as enigste Verlosser, met gevolglike ewige saligheid en ‘n geluksalige aardse lewe.
  5. Die behoefte van die sondige mens aan saligheid as gevolg van die sondeval en sondige verval van die mens, wat bekering tot God noodsaak.
  6. Die Christelike lewe vir die Christengelowiges onder die leiding van dien Heilige Gees, met erkenning van die Nieu-Testamentiese gawes van die Gees, en die vrug van die Gees in toegewyde geloofslewe van sodanige gelowiges.
  7. Die erkenning en bediening van die twee Nieu-Testamentiese sakramente, te wete die Heilige Doop en die Heilige Nagmaal.
  8. Die ewige hemel vir die Christengelowiges en die ewige straf vir die weerstandiges in die hiernamaals.
  9. Die komende wederkoms van Christus met die gepaardgaande herstel van die skepping van God, en uiteindelik ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde.