“Die kostelike besit van ‘n mens
is sy weldadigheid …” (Spr. 19:22)

Deur Philip de Jager

“Die kostelike besit van ‘n mens is sy weldadigheid …” (Spr. 19:22)

Weldadigheid is nie bloot net ‘n goeie intensie nie, die klem val op dade van goeddoen.

Dit is wat jy gee wat jy eindelik as ‘n kostelike besit behou.

Laat ons onthou dat ons Here Jesus ons geleer het dat dit saliger is om te gee as om te ontvang (Hand. 20:35).

“Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die HERE; en Hy sal hom sy weldaad vergelde” (Spr. 19:17).

Ek was honger en dors … Julle het ‘n kommissie benoem om my nood te bespreek.
Ek was in die gevangenis … Julle het my stilweg vermy en gebid vir my ontslag.
Ek was naak … Julle het ‘n vergadering belê om die etiek van bedelary te debatteer.
Ek was dakloos … Julle het vir my gepreek van die geestelike skuiling wat God se liefde bied.
Ek was eensaam … Julle het my alleen gelaat en vir my gaan bid.
Julle bid so mooi en praat so baie,
Maar ek is steeds honger en haweloos en baie eensaam.
(Anoniem)

“En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.  Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof” (Gal. 6:9-10).