Wie ons is

Dit is ‘n groot vreugde om jou meer van die Leef die Woord Bediening (LDW) te vertel.  Hierdie Bediening bestaan reeds sedert 2001.  Dit is ons begeerte en intensionele verbintenis om deur enige van ons publikasies mense te ondersteun op hulle geloofsreis.  Hier sal jy merk dat ons klem plaas daarop dat jy die Bybel sal lees, leer en leef.  Ja, om God se waarheid jou werklikheid te maak.

Ons vertrou dat jy baat sal vind by Leef die Woord en dat jy waarlik sal beleef dat die woord van God ook werk in jou wat glo (I Th. 2:13) namate jy die Woord van God as sodanig die reël vir geloof en lewe (RK van Eijk 2010:5) in jou eie lewe maak.