Wees paraat om nie van vreugde en vrede beroof te word nie.

Deur Philip de Jager

‘n Mens is nie sommerso vergenoegd nie.  Dit is ‘n deug wat jy moet aanleer.

“Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is” (Fil 4:11).

Jy moet jouself dissiplineer om met dankbaarheid te leef en om vreugde te vind in wat jy het.

Ons staar ons soms so blind teen wat ons nie het nie dat ons nie besef waarmee ons geseënd is nie.

Moet jouself ook nie met ander vergelyk nie, want dit gee tot onvergenoegdheid aanleiding.

“Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins” (I Tim. 6:6).

Dit sal uiters voordelig wees vir jou om geloof in God te hê en ook diep dankbaarheid te beoefen.