Lees Leer Leef

DIE WOORD

Nuutste Leesplanne

Nogtans sal ek

Nogtans sal ek

Hoe kry 'n mens 'n vastrapplek wanneer dit vir jou voel asof jou wêreld uitmekaarval? Hoe maak jy en waarheen gaan jy wanneer dinge nie uitwerk soos jy gehoop het nie? Luister, jy kan waarlik God se hart vir jou vertrou. Moenie toelaat dat die storms aan die buitekant...

‘n Lewe van oorwinning

‘n Lewe van oorwinning

Oorwinning is iets wat binne in die mens posvat en wat 'n mens dan na buite uitleef. Daarom is oorwinning nie 'n plek wat jy bereik nie. Dit is 'n manier van leef ten spyte van jou omstandighede. Om 'n lewe van oorwinning te leef beteken dat jy enige vrese deur geloof...

Die geboorte van Christus was dan so

Die geboorte van Christus was dan so

Die geboorte van Christus is 'n verhaal wat ons verbeelding aangryp en ons met hoop besiel. Dit is die verhaal van die onweerlegbare bewys dat God met liefde en sorg in gewone mense soos ons se lewens betrokke raak om vir ons 'n bron van hoop te wees. Hierdie 5-dag...

GENOEG!

Nuutste Oordenkings

Maar een ding

Maar een ding

"Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus." [Fil. 3:14]Dit is verstommend hoe een ding 'n mens se lewe kan oorheers of selfs die ganse...

Saliger om te gee

Saliger om te gee

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang." [Hand. 20:35]Ons let op: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.  Dit is wanneer...

Heleen skryf vir vroue

Skuil by God

Skuil by God

"Want U is my lamp, o HERE! En die HERE laat my duisternis opklaar.  Want met U loop ek ‘n bende storm, met my God spring ek oor ‘n muur." [II Sam. 22:29, 30]Wanneer ons in moeilike omstandighede is, kan ons so maklik begin twyfel.  Twyfel of die Here vir ons omgee,...

Dissipelskap as geleefde missiologie