Ons wil jou graag op jou geestelike reis ondersteun.  Ja, waarlik, die Woord van God is baie effektief en dring tot die diepste dele van ons lewens in en stel die diepste motiewe van ons harte bloot.

Het jy ‘n gebedsversoek?  Ons wil graag saam met jou bid; en ook vir jou bid, en die Here vertrou vir ‘n deurbraak in jou omstandighede.  

Jy het nie nodig om hierdie las alleen te dra nie.

“Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging;”

Kol. 4:2